Legnickie Wiadomości Diecezjalne

Pismo urzędowe Legnickiej Kurii Biskupiej

Wydawca:
Diecezja Legnicka
ul. Jana Pawła II nr 1
59-220 Legnica
tel. 76 724 41 05

ISSN (wersja papierowa): 1640-4092

Redaktor:
ks. Bogusław Drożdż

Redakcja techniczna:
Anna Lichota (Diecezjalne Centrum Edukacyjne)

Mapka diecezji legnickiej:
Maria Przystasz