Materiały duszpasterskie na Niedzielę Słowa Bożego

„Kościół w Polsce z radością przyjął decyzję Ojca Świętego Franciszka o ustanowieniu III niedzieli zwykłej Niedzielą Słowa Bożego. Wychodzi ona naprzeciw głębokiemu pragnieniu Ludu Bożego, aby jak najobficiej karmić się Słowem Bożym.

Zapewne każda diecezja będzie przeżywać najbliższą niedzielę według wskazań Ojca Świętego, zawartych w Liście apostolskim Aperuit illis. Chciałbym przypomnieć, że w dokumencie Papież zachęca między innymi, aby w tę właśnie niedzielę dokonać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie Słowa Bożego oraz tak przygotowaćhomilie, aby podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana. Ponadto Ojciec Święty podkreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma Świętego oraz wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami: „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących”.

W odpowiedzi na decyzję Papieża Franciszka, zespół Dzieła Biblijnego w Polsce, pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka, przygotował na nadchodzącą Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji, modlitwy i katechezy. W następnych latach będą one dołączane do zeszytu z materiałami na Tydzień Biblijny. Na proponowane materiały składają się: (I) Komentarze liturgiczne, szkic homilii, modlitwa wiernych; (II) Lectio divina odczytywanego wkościołach podczas niedzielnej Eucharystii fragmentu Ewangelii według św. Mateusza”.

fragment list abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP

 

DO POBRANIA:

 

Photo by Kiwihug on Unsplash