Mistrzostwa Polski Księży w tenisie stołowym

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XXX MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI KSIĘŻY W TENISIE STOŁOWYM 

I. Cele: 

1. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla różnych grup społecznych. 

2. Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej. 

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

4. Popularyzacja wśród księży zainteresowania sportowym trybem życia. 

5. Integracja społeczności kapłańskiej poprzez sport. 

6. Promocja regionu lubelskiego i Zamościa. 

7. Wsparcie idei pokojowego współistnienia narodów, kultur i religii w kontekście wojny w Ukrainie. 

II. Termin i miejsce: 

27-28 czerwca 2022r., hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu, ul. Kalinowa 5A. 

III. Honorowy patronat: 

ks. dr Marian Rojek – Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 

Pan Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość 

IV. Organizatorzy: 

1. Kuria Diecezjalna w Zamościu: Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu. 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Optima” w Zamościu. 

4. Podmioty wpierające: 

– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 

– Urząd Miasta Zamość. 

V. Warunki uczestnictwa. 

1. Prawo udziału w zawodach mają księża diecezjalni i zakonni oraz bracia zakonni. 

2. Wszyscy uczestnicy w dniu zawodów składają podpisane deklaracje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu rozgrywkach. 

3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, w związku z czym każdy z uczestników startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. 

4. Zgłoszenia udziału w turnieju należy przesyłać na karcie wg załączonego wzoru na adres: laspost@wp.pl . Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2022r. 

5. Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział maksymalnie w 2 kategoriach indywidualnych oraz 

rozgrywkach drużynowych. 

VI. Zasady i przepisy gry. 

1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS. 

2. Każdy pojedynek jest rozgrywany do 3 wygranych setów. 

3. Mecze drużynowe są rozgrywane do 3 wygranych pojedynków. 

4. Ostateczna interpretacja przepisów należy do sędziego głównego mistrzostw. 

VII. Turniej indywidualny. 

1. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: 

A – 25-35 lat, 

B – 35-45 lat, 

C – 45-55 lat, 

D – 55-65 lat, 

E – 65-75 lat, 

F – Open (bez ograniczeń wiekowych, kategoria międzynarodowa), 

G – Amator (bez ograniczeń wiekowych, dla stawiających pierwsze kroki w tenisie stołowym). 

2. System rozgrywek – uzależniony od ilości zgłoszeń w danej kategorii. Planowany jest system grupowo-pucharowy w kategorii open, w pozostałych „do dwóch przegranych” z walką o 3 miejsce z lewej strony tabeli. 

VIII. Turniej drużynowy. 

1. Drużynę stanowi od 2 do 4 zawodników sprawujących posługę w tej samej diecezji (księża i zakonnicy). 

2. Zawodnicy rezerwowi mogą być wprowadzeni do gry po pierwszych grach singlowych lub w grze 

podwójnej. 

3. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Planowany jest system „do 2 przegranych” z prawem walki o 3 miejsce z lewej strony tabeli. 

4. Nie obowiązują limity wiekowe. 

IX. Program turnieju: 

27 czerwca, poniedziałek 

12:00-13:00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników 

13:00 – obiad 

13:30 – odprawa techniczna 

14:00 – rozpoczęcie turnieju drużynowego 

18:00 – uroczysta Msza św. w Kościele MB Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach pod 

przewodnictwem Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka 

19:45 – kolacja w Parafii w Łabuniach 

28 czerwca, wtorek 

8:00 – Msza Święta w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu 

8:40 – śniadanie 

9:30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów, modlitwa o pokój w Ukrainie 

10:00 – rozgrywki indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych i open 

Po zakończonych finałach – obiad, wręczenie nagród, zakończenie mistrzostw. 

Zwiedzanie Zamościa (dla chętnych). 

X. Sprawy finansowe: 

1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom: 

– noclegi, 

– wyżywienie, 

– transport na miejscu, 

– napoje na czas zawodów. 

Uczestnicy wnoszą wpisowe do turnieju w wysokości 400zł od zawodnika. W przypadku nie korzystania z noclegu – 250zł. 

2. Wpisowe można wpłacać gotówką w dniu rozpoczęcia zawodów lub drogą elektroniczną na dane: UKS „Optima” Zamość, 22-400 Zamość, ul. Kalinowa 5A, PEKAO S.A. II Oddział w Zamościu nr 731240 2005 1111 0010 9515 5974. 

3. Przy wpłacie elektronicznej podajemy tytuł: Mistrzostwa Polski Księży oraz imię i nazwisko zawodnika. 

4. Dane miejsca noclegowego: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość. 

XI. Nagrody: 

1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III otrzymują puchary i dyplomy. 

2. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe upominki. 

XII. Patronat medialny: 

TVP3 Lublin 

Katolickie Radio Zamość 

Portal regionalny: e-zamosc.pl 

XIII. Postanowienia ogólne. 

1. Zawody zostaną rozegrane na 8 stołach. 

2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas części sportowej mistrzostw. 

3. Zawody będą rozgrywane piłeczkami plastikowymi Nittaku *** 

4. Na hali zawodników obowiązuje właściwy strój oraz miękkie obuwie sportowe. 

5. Posiłki, za wyjątkiem kolacji 27 czerwca, są organizowane w miejscu rozgrywania zawodów. 

6. Wszelkie protesty rozstrzygane będą przez sędziego głównego i organizatorów.