Nabór kandydatów do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej

Muzyka, a zwłaszcza śpiew, jest nie tylko ozdobą uroczystej liturgii, ale jest jej integralną częścią.
Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II

 

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy, wypełniając swoją misję, troszczy się o muzyczne wykształcenie organistów, kantorów oraz prowadzących zespoły śpiewacze. Od przeszło 25 lat –  kiedyś Diecezjalne Studium Organistowskie, dzisiaj Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej – zaprasza osoby w różnym wieku, aby zdobyć wykształcenie muzyczne celem pełnienia zaszczytnej, a zarazem odpowiedzialnej funkcji muzyka kościelnego – organisty, kantora. Instytut kieruje swoją ofertę do wszystkich, którzy ukończyli 12 rok życia, posiadają talent muzyczny i chcieliby nabyć umiejętność gry na organach oraz nauczyć się poprawnego śpiewu.

Nauka w Instytucie trwa cztery lata. Osoby, które nie posiadają żadnego przygotowania muzycznego, przyjmowane są na rok wstępny, tzw. „zerowy”. Grupowe zajęcia teoretyczne odbywają w każdą sobotę z zachowaniem cyklu  roku szkolnego. Lekcje gry na instrumencie (1 rok na fortepianie) prowadzone są indywidualnie. Lista nauczanych przedmiotów obejmuje: fortepian, organy, improwizację organową, akompaniament liturgiczny, emisję głosu, chorał gregoriański, śpiew solowy, śpiew liturgiczny, chór, dyrygowanie, liturgikę, prawodawstwo muzyki liturgicznej, historię muzyki, historię muzyki śląskiej, kształcenie słuchu, harmonię, formy muzyczne. Zajęcia w instytucie prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Absolwenci uzyskują dyplom w klasie śpiewu solowego, kantora, dyplom organisty kategorii III. Umiejętności nabyte w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej dają możliwość kontynuowania dalszej nauki na studiach wyższych w Akademiach Muzycznych.  

Kurs Kantorów i Psałterzystów trwa jeden rok. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę z zachowaniem cyklu roku szkolnego. Przedmiotami wiodącymi są Śpiew liturgiczny i Emisja głosu. Zajęcia z emisji głosu odbywają się w grupach 3-4 osobowych.

Rekrutacja kandydatów na nowy rok szkolny 2020 – 2021 odbywać się będzie w sobotę 27 czerwca 2020r. o godz. 1000I termin i w sobotę 05 września 2020r. o godz. 1000II termin. Nabór odbędzie się w siedzibie Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Legnicy,                     ul. Jana Pawła II nr 1

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej – POBIERZ

2. Życiorys

3. Świadectwo wykształcenia ogólnego

4. Świadectwo wykształcenia muzycznego

5. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie

6. 3 fotografie

 

Kontakt:

tel. +48 600 954 472

e-mail: ksiadzyna@op.pl