Nieszpory ekumeniczne w legnickiej Katedrze

W niedzielę 19 stycznia katolicy, grekokatolicy, prawosławni i ewangelicy modlili się o jedność chrześcijan. Tradycyjnie już nabożeństwo odbyło się w ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiega on pod hasłem „Życzliwymi bądźcie”. Modlitwie przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. W nabożeństwie ekumenicznym uczestniczył ks. Lubomir Worhacz – proboszcz legnickiej parafii prawosławnej, ks. Mirosław Drapała – proboszcz parafii greckokatolickiej i ks. Jerzy Gansel – proboszcz parafii ewangelicko- augsburskiej oraz ks. Andrzej Jarosiewicz, delegat biskupa legnickiego ds. ekumenizmu. Na wspólną modlitwę o jedność do Katedry przyszli także proboszczowie legnickich parafii, przełożeni i klerycy WSD, siostry zakonne oraz wierni Kościołów: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Relacja dostępna na stronie Radia Plus Legnica