Nowi kanonicy Kapituły św. Jadwigi Śląskiej.

Ks. Ryszard Kulpa, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Działoszynie oraz ks. Sławomir Lewandowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Zgorzelcu zostali nowymi kanonikami kapituły św. Jadwigi w Legnickim Polu.

Uroczystość odbyła się w liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi 16 października w bazylice w Legnickim Polu. Mszy św. przewodniczył biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. O włączenie nowych kanoników do Kapituły poprosił prepozyt Kapituły ks. Jan Klinkowski.

Dokonało się to po liturgii Słowa. Po uroczystym wyznaniu wiary przez kandydatów, szaty kanonickie oraz dystynktorium i pierścień wręczył nowym kanonikom bp Andrzej.

Ksiądz Biskup podkreślił też, że kanonicy mają rozeznawać wolę Boga w oparciu o Pismo św., pełnić wolę Boga, być przykładem wiary dla innych, a także troszczyć się o rozwój kultu świętej Patronki oraz naśladować ją w dziełach miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących.

Kapituła św. Jadwigi jest trzecią kapitułą w diecezji legnickiej, po katedralnej i krzeszowskiej. Powołana została 21 października 2017 roku.

Więcej na stronie Radia Plus Legnica