Nowy oficjał Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej

Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski z dniem 1 listopada 2020 roku mianował ks. dra Krzysztofa Cipiora nowym oficjałem Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej.

Pierwszym sędzią w diecezji jest biskup. Ze względu na pełnione dodatkowe obowiązki wynikające z posługi biskupiej w każdej z diecezji mianowany jest wikariusz sądowy (oficjał), który ma władzę zastępczą i w imieniu biskupa kieruje sądem oraz odpowiada za toczące się procesy.

ks. dr Krzysztof Cipior zastąpił na tym stanowisku zmarłego śp. ks. dra Tadeusza Dąbskiego, który pełnił tę funkcję w latach 2003-2020.

Nowy oficjał sądu przyjął święcenia prezbiteratu w 2007 roku, studia doktoranckie z prawa kanonicznego ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 2018 roku pełnił funkcję sędziego w Sądzie Kościelnym w Legnicy.

 

ks. dr Krzysztof Cipior
oficjał Sądu Kościelnego Diecezji Legnickiej

X