„Pan mój i Bóg mój”

I znowu tłumy wielbiły Pana w złotoryjskim sanktuarium. Koncerty z adoracją Najświętszego Sakramentu to już najszlachetniejsza tradycja.

Koncerty uwielbienia w złotoryjskiej Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny co roku cieszą się wielką popularnością wśród wiernych tego miasta, gromadząc niekiedy nawet ponad tysiąc osób. Od lat organizowane w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, są wielką, modlitewną demonstracją wiary.

Ogromna w tym zasługa franciszkańskiego zakonnika z Krakowa, o. Łukasza Buksy. Ten muzyk, wokalista i rekolekcjonista, jest związany z krakowskim duszpasterstwem młodzieży, jest częstym gościem w Złotoryi. To on aranżuje pod względem muzycznym Koncerty Uwielbienia, które później z pełną determinacji żywiołowością realizuje schola dziecięca i parafialna.

Koncerty te zawsze mają także swój wymiar charytatywny. W tym roku podczas koncertu zbierano datki na rehabilitację niepełnosprawnego chłopca, Kamila Zaradzkiego.

fotorelacja znajduje się na stronie Legnickiego Gościa Niedzielnego