Parszowice pamiętają o ks. Jerzym Popiełuszce

W niedzielę, 20 października 2019 r., w kościele w Parszowicach – należącym do parafii Wielowieś – odbyły się uroczystości upamiętniające 35. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W tym roku wprowadzeniem do uroczystości była prezentacja filmu dokumentalnego o ks. Jerzym oraz o parszowickim kościele. Centralnym punktem Uroczystości była Msza Św. odprawiana pod przewodnictwem ks. prał. Macieja Wesołowskiego, który też wygłosił homilię. Wzięły w niej udział liczne poczty sztandarowe, w tym NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe, przedstawiciele różnych środowisk, pielgrzymi i parafianie. Po Eucharystii miało miejsce wręczenie nagród uczniom szkół, które wzięły udział w konkursie plastycznym poświęconym bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Był także czas na koncert patriotyczny zespołu muzycznego. Przy kościele zostały natomiast zaprezentowane wystawy: plastyczna i fotograficzna poświęcone Kapłanowi.

Więcej na stronie Niedzieli legnickiej