Peregrynacja obrazu św. Józefa w diecezji legnickiej

W dniach od 1 maja do 13 listopada br. podejmujemy peregrynację obrazu św. Józefa w dekanatach diecezji legnickiej. Chcemy, aby w poszczególnych kościołach stacyjnych oraz parafiach, które nie są bezpośrednio związane z kultem św. Józefa, mogła dokonać się odnowa naszej duchowej więzi ze Świętym Opiekunem Zbawiciela. Dzięki Jego orędownictwu będziemy wypraszali dla nas obfitość darów Bożych, umocnienie naszej wiary, rozpalenie na nowo miłości ku Jezusowi i Matce Najświętszej w naszych sercach.

Przygotujmy się duchowo do tego ważnego wydarzenia poprzez sakrament pokuty i pojednania, poprzez wybaczenie sobie nawzajem krzywd i cierpień, poprzez częstsze i głębsze uczestnictwo w Eucharystii, a w dniach samej peregrynacji, przez wierne uczestnictwo w modlitwach i nabożeństwach liturgicznych. Wierzę, że udział w peregrynacji: dzieci, młodzieży i starszych, kobiet i mężczyzn, wspólnot parafialnych i ruchów religijnych, a także chorych i cierpiących, będzie najwspanialszym wyznaniem naszej wiary w Jezusa i wyrażeniem wdzięczności św. Józefowi za Jego opiekę nad nami.

Szczegóły dotyczące peregrynacji obrazu można znaleźć na specjalnej stronie internetowej:

www.diecezja.legnica.pl/peregrynacja