Pieśni maryjne z góry Athos zabrzmią w Bolesławcu

W poniedziałek 9 września o g. 19,00 w murach bazyliki maryjnej w Bolesławcu odbędzie się niezwykły koncert w ramach 54 edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans. Do Bolesławca przybędzie chór bizantyjski greckiego prawosławia, który zaprezentuje pieśni ku czci Bogarodzicy. Chór związany jest ze świętą górą Athos, zwaną często Republiką Mnichów. Stąd też tytuł koncertu: „W cieniu świętej góry Athos”.

Podczas koncertu usłyszymy min. fragment Akatystu do Przenajświętszej Bogurodzicy; Psalmy, hymn oraz doxastikon z wieczerni (odpowiednika nieszporów) na prawosławne święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy obchodzone w Grecji, podobnie jak u nas, 15 sierpnia.

Warto dodać, że dzięki zaangażowaniu Piotra Romana, prezydenta Bolesławca oraz Gminy Miejskiej Bolesławiec wstęp na koncert jest bezpłatny.

Więcej na ten temat na stronie Radia Plus Legnica

Wykonawcy: Greek Byzantine Choir pod dyrekcją Georgios’a Konstantinou

W programie usłyszymy:

Wejście Kontakion – strofa do Akatystu (V–VII w.); czwarty ton plagalny 

Część I 

1. Stichos – poetycki wers do Psalmu 103 (104). Kompozycja sławnego bizantyjskiego mistrza Ioannisa Koukouzelisa (1280–1360), skrót dokonany przez Hourmouziosa, archiwariusza Wielkiego Kościoła Chrystusa (ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola); czwarty ton plagalny 

2. Wybrane stichosy do psalmów nieszpornych; pierwszy ton autentyczny 

3. Stichira – hymn na Nieszpory Zaśnięcia NMP, muzyka: Jakub Protopsaltis (XIX w.); pierwszy ton autentyczny 

4. Doxastikon – hymn pochwalny opracowany we wszystkich ośmiu tonach na Nieszpory Zaśnięcia NMP; muzyka: Petros Peloponnesios (zm. ok. 1777) 

5. Troparia – hymny poetyckie z I i IX Ody Kanonu na Narodzenie NMP (8 września), muzyka: Ioannis (XIX w.); ton drugi autentyczny i czwarty plagalny 

6. Wers z Latrinos polyeleos, muzyka: Ioannis Koukouzelis, oprac. Hourmouzios; pierwszy ton autentyczny 

7. Pierwsza strofa Typiki – Psalmu 102 (103); oprac. Lykourgos Angelopoulos (1941–2014); czwarty ton plagalny 

8. Werset 10 Psalmu 111, muzyka: Ioannis Koukouzelis; czwarty ton autentyczny 

Część II

9. Wersy krótkiego polyeleos – „wielka chwała” Psalm 135 (136); melodia Dionysiosa Firfirisa (1912–1990) w czterech tonach; oprac. Lycourgos Angelopoulos 

10. Trisagion – Trójświęty, dynamis z Trisagion, melodia Kyriakosa Ioannidisa Kalogeros; pierwszy ton plagalny 

11. Melodia anonimowa; drugi ton plagalny 

12. Niedzielny hymn pochwalny, muzyka: Ioannis Koukouzelis; pierwszy ton plagalny 

13. Kratymat, muzyka: Ioannis Koukouzelis; pierwszy ton autentyczny.