Prośba Biskupa Legnickiego o modlitwę za ks. Mariana Sobczyka

Biskup Legnicki zwraca się z prośbą do duchowieństwa oraz wszystkich wiernych diecezji legnickiej z prośbą o modlitwę w intencji ks. prałata Mariana SOBCZYKA, emerytowanego proboszcza parafii pw. św. Jadwigi w Złotoryi, który przebywa w bardzo ciężkim stanie w złotoryjskim szpitalu oraz prosi o modlitwę za wszystkich księży naszej diecezji zmagających się w tym czasie z chorobą.

 

święty Józefie, módl się za nami,

święta Jadwigo Śląska, módl się za nami,

święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami,

Matko Boża Łaskawa, módl się za nami.