Prośba Biskupa Legnickiego: „Otwórzmy kościoły!”

Przewielebni Księża Proboszczowie!
Czcigodne Osoby Konsekrowane!

W obliczu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę oraz zagrożenia pokoju w naszej Ojczyźnie i w świecie, proszę Was, abyście w tym trudnym czasie byli blisko wszystkich potrzebujących wsparcia duchowego. Szczególnie proszę o otwarcie naszych świątyń i kaplic oraz o wezwanie wiernych do gorącej i wytrwałej modlitwy. W miarę możliwości proszę też o organizowanie wspólnego czuwania modlitewnego przed Najświętszym Sakramentem oraz o hojną posługę sakramentalną. Zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej i przyzywania potężnego orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju.

 

Wypraszam wszystkim dar Chrystusowego pokoju 
i z serca błogosławię,

† Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

 

DO POBRANIA: