Rada Ekonomiczna

1. ks. Józef LISOWSKI – przewodniczący

2. ks. Dominik JEZIERSKI

3. ks. Krzysztof KRZYŻANOWSKI

4. p. Anna KUCZYŃSKA

5. ks. Piotr KUTKIEWICZ

6. ks. Mariusz MAJEWSKI

7. ks. Leopold RZODKIEWICZ

 

Rada do spraw ekonomicznych Diecezji Legnickiej została powołana w dniu 25 stycznia 2023 roku przez Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego na pięcioletnią kadencję.