Rada Kapłańska 2022-2027

urzędu

1. ks. Robert KRISTMAN

2. ks. Krzysztof CIPIOR

3. ks. Leopold RZODKIEWICZ

4. ks. Piotr KOT

wyboru

5. ks. Stanisław ARASZCZUK

6. ks. Stanisław BAKES

7. ks. Jakub BOCHYŃSKI

8. ks. Tomasz BUNIKOWSKIsekretarz

9. ks. Bogusław DROŻDŻ

10. ks. Stanisław GORCZAKOWSKI SDB

11. ks. Dominik JEZIERSKI

12. ks. Tomasz KLISZCZ

13. ks. Dawid KOSTECKI

14. ks. Stanisław KUSIK

15. ks. Franciszek MOLSKI

16. ks. Janusz OSPA

17. ks. Mateusz RYCEK

18. ks. Paweł SAJDUTKO

19. ks. Damian SKRZYPEK

20. ks. Arkadiusz ŚLIWIŃSKI

nominacji

21. ks. Jarosław KOWALCZYK

22. ks. Józef LISOWSKI

23. ks. Robert SERAFIN

24. ks. Krzysztof SŁABICKI

25. ks. Jarosław ŚWIĘCICKI

26. ks. Andrzej TRACZ

27. ks. Piotr ZAWADKA

28. ks. Bogdan ŻYGADŁO