Rada Katechetyczna

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce przypomina, że diecezjalna rada katechetyczna jest organem doradczym biskupa diecezjalnego w sprawach dotyczących organizowania i właściwego funkcjonowania katechezy parafialnej oraz nauczania religii w szkołach (por. PDK 138). W trosce o pomyślny rozwój dzieła katechizacji na terenie Diecezji Legnickiej, a także dostrzegając potrzebę głosu doradczego katechetów naszej diecezji, Biskup Legnicki powołał z dniem 25 marca 2022 roku nową Diecezjalną Radę Katechetyczną Diecezji Legnickiej na okres trzech lat.

A oto skład personalny nowej Rady:

Z urzędu:

1. ks. dr Jarosław KOWALCZYK – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej

2. o. mgr-lic. Józef SZAŃCA OFMConv. – zastępca dyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Legnickiej

3. ks. dr Tomasz Antoni KRAUZE – diecezjalny wizytator katechezy

4. ks. dr hab. Bogusław Adam DROŻDŻ, prof. PWT – dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego

Z nominacji:

5. mgr-lic. Sylwester DANILUK

6. mgr Wioleta DĄBROWSKA

7. s. mgr Renata GOSTOMSKA CSMM

8. ks. mgr Emilian GWIŻDŻ

9. mgr Elżbieta Stanisława JARZĄB

10. mgr Mirosław KALISZ

11. s. mgr Joanna KIERBIEC RM

12. mgr Honorata KLIMCZAK

13. ks. mgr Leszek KOWALSKI

14. mgr Edyta Małgorzata KRET

15. o. mgr Marek KUDACH SP

16. mgr-lic. Paweł OLSZEWSKI

17. mgr Wioletta PIENIĄŻEK

18. mgr Katarzyna PRZYTULSKA

19. mgr-lic. Marzena Barbara RACHWALSKA