Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

  1. ks. Jarosław ŚWIĘCICKI – asystent kościelny
  2. Tadeusz KUPCZAK – przewodniczący