Rzeszotary. Odpust na Podwyższenie Krzyża Świętego

Doroczne święto jest szczególnie ważnym dniem dla tej parafii.

Jednym z miejsc w diecezji legnickiej, gdzie 14 września odbywał się odpust z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego, był kościół pw. Świętego Krzyża w Rzeszotarach.

– Towarzyszy nam dzisiaj słoneczna pogoda. My sami zmierzamy w stronę słońca, którym jest Jezus Chrystus. Jak iść, by spotkać się z Nim na końcu drogi ziemskiej? Trzeba wziąć krzyż i naśladować Go – rozpoczął ks. Stanisław Kawzowicz, gospodarz miejsca.

W kościele pojawili się kapłani z dekanatu Legnica Zachód. Homilię wygłosił ks. Józef Lisowski, kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej. Duchowny przywołał słowa żyjącego na przełomie wieków IV i V św. Augustyna: „Stat crux dum volvitur orbis” („Stoi krzyż, podczas gdy cały świat się zmienia”). – Za czasów tego świętego rozsypywał się cały ówczesny świat. Barbarzyńcy przyszli bowiem zniszczyć to, co było ładem i wydawało się niezmienne – mówił kanclerz. – Okoliczności życia się zmieniają, ale to, co najważniejsze, tj. krzyż Jezusa Chrystusa, trwał i trwa. Kościół głosi tę prawdę niezmiennie od 2 tys. lat. Dla niej wielu stało się męczennikami – tłumaczył ks. Lisowski, wskazując, że podobnie jak losy świata, tak zmieniają się codzienne rzeczy w naszym życiu.

Uroczystość zakończyła się procesją eucharystyczną wokół rzeszotarskiego kościoła.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.