PARAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W SOKOŁOWCU

Proboszcz: ks. Mieczysław Władysław Stępień

 

Adres: Sokołowiec 96, 59-540 Świerzawa

Telefon: 75-713-57-24

E-mail: prafia@sokolowiec.pl

www.parafia.sokolowiec.pl

 

 

Dekanat: Świerzawa

Parafiapw. św. Jadwigi

Kościół wzniesiony w XIII w., wzmiankowany w 1399 r., rozbudowany w XVI w., remontowany w 1678 r., przebudowany w XVIII w., odbudowany po pożarze w 1848 r. Jest to budowla orientowana z prostokątną trójprzęsłową nawą nakrytą kolebką z lunetami, z węższym prezbiterium z sklepieniem krzyżowym i półkolistą absydą. Od zachodu czworoboczna wieża zakończona galerią i iglicowym hełmem. Dachy dwuspadowe, w elewacjach okna zamknięte półkoliście, rozglifione w opaskach, w absydzie i wieży także owalne i okrągłe. Pomiędzy kruchtą w wieży a nawą wczesnogotycki portal uskokowy, portale boczne z XVIII wieku, w obramieniach kamiennymi z kluczami. We wnętrzu kościoła zachowały się m.in. trzy polichromowane ołtarze, ambona, chrzcielnica z drewnianą pokrywą z I poł. XVIII w., obrazy olejne i rzeźby z II poł. XVIII i XIX w. W murach magistralnych kamienne epitafia i nagrobki renesansowe z XVI w. i rokokowe z 1785 i 1797 r.

Kościół filialny pw. Trójcy Świętej. Rząśnik

Kościół wzmiankowany w 1368 r., wzniesiony w XIII w., rozbudowany w 1505 r. i ponownie w I poł. XVIII w. Jest to budowla orientowana, kamienna z prostokątną nawą nakrytą drewnianym, malowanym stropem w postaci pseudokolebki i prostokątnym, dwuprzęsłowym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na osi korpusu czworoboczna wieża oskarpowana i zwieńczona hełmem z prześwitem. W elewacjach kościoła kamienne portale i gotyckie rozglifione obramienia okienne, oraz dekorowane zworniki w konstrukcji sklepień. We wnętrzu kościoła zachowały się m.in. sakramentarium przyścienne i chrzcielnica z XV w., ołtarze z I połowy i końca XVIII w. ambona z połowy XVII w., późniejsze czasowo obrazy olejne i rzeźby. W murach magistralnych osadzone. renesansowa płyta nagrobna z przełomu XVI i XVII w. oraz kamienne epitafia z końca XVIII w.

NIEDZIELE:

– Sokołowiec: 9.00, 12.00

– Rząśnik: 10.30

 

DNI POWSZEDNIE:

18.00 (zimą: 16.00)

Liczba mieszkańców: 1097

Odpust parafialny: 16 października

Wieczysta adoracja: 4 listopada

Miejscowości należące do parafii:

Sokołowiec, Rząśnik