Srebrny jubileusz w Witkowie

Dnia 3 czerwca 2017 r. w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Tego dnia ksiądz proboszcz Janusz Ospa obchodził 25-lecie swoich święceń kapłańskich.  

Msza Święta zaczęła się uroczystą procesją do kościoła, podczas której miejscowy Chór Parafialny pod kierownictwem Pani Janiny Król oraz organisty Pana Sebastiana Juszczaka, odśpiewał pieśń „Mój mistrzu”. Na wstępie liturgii ks. Janusz podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność. Na uroczystości obecni byli  przedstawiciele władz samorządowych. Wśród uczestników zgromadzenia było także Bractwo Świętego Józefa z Olszyny, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Witkowa z Prezesem Panem Janem Zającem oraz Rada Parafialna. Na Eucharystię przybyło liczne grono duchownych: obecny był pochodzący z Witkowa ks. dr Piotr Kot – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, ks. prałat Marian Kopko – kustosz Sanktuarium w Krzeszowie, ks. prałat Edward Bigos, ks. prałat Kazimierz Marchaj – pierwszy proboszcz ks. Janusza oraz inni kapłani.

Ks. Janusz przywitał swoich przyjaciół kapłanów i podziękował za obecność swojej rodzinie. W słowie wprowadzającym do Eucharystii mówił o Bożym Miłosierdziu, które przejawia się m.in. w tym, że Bóg człowieka słabego, grzesznego, z różnymi wadami powołuje, kształtuje, posługuje się nim, błogosławi podejmowanym działaniom.  Po słowie wstępu rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ksiądz jubilat.

Słowo Boże wygłosił ks. dr Piotr Kot, który wskazał że ks. Janusz nie wybierał sobie słowa na dzisiejszą uroczystość, ale chciał wspólnie rozważać to słowo, które jest odczytywane w tym dniu w całej wspólnocie kościoła. W homilii ks. Rektor przedstawił historię Piotra i znaczenie grobu Jezusa. Powiedział, że Bóg wyprowadza nas z naszych grobów i chwała Jego zmartwychwstania objawia się, przemienia nasze życie. Posługa kapłańska polega na wyprowadzaniu mocą Jezusa z ciemności grobu, z tego co jest ciemne, w czym nie ma nadziei. Posługa w konfesjonale jest jakby przyoblekaniem w ciało tych kości leżących w grobie, podnoszeniem ich do życia. Kapłan ma wchodzić w to co beznadziejne, aby objawiała się ta moc Jezusa Zmartwychwstałego. W końcowej części kazania ks. Rektor nawiązał do cytatu z Listu do Rzymian, umieszczonego przez jubilata na obrazku pamiątkowym: „Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi” (Rz 12,18). Zauważył, że w tekście oryginalnym tego fragmentu, mowa jest o mocy. To budowanie jedności, zgody dokonuje się mocą miłości Jezusa, mocą Jezusa Zmartwychwstałego. Na koniec ks. Rektor życzył ks. Januszowi by nic go od Jezusa nie odłączyło, ani życie, ani śmierć, ani sukces, ani krzyż – by wiernie szedł za Jezusem Zmartwychwstałym.

Po wygłoszonym Słowie Bożym cała społeczność w duchu wielkiej wdzięczności wobec Pana Boga zaniosła wspólne modlitwy. Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz wysłuchał życzeń złożonych przez różne grupy m.in. przez władze samorządowe – Wójta Gminy i Panią Sołtys, Ochotniczą Straż Pożarną, Radę Parafialną, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Eucharystyczny Ruch Młodych i Panią katechetkę, Grupę Biblijną, Wspólnotę Matki w Modlitwie, Róże Żywego Różańca, Chór Parafialny i scholę, Odnowę w Duchu Świętym i nauczycieli. Po podziękowaniach za życzenia ks. Janusz zaprosił wszystkich zebranych na Mszy św. na poczęstunek do Gminnego Ośrodka Kultury. Na miejscu wszyscy zebrani wspominali radośnie różne wydarzenia i cieszyli się wspólnym świętowaniem.

Ks. Janusz Ospa jest proboszczem w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie od 2008 r. Podczas tego okresu w życiu parafii i kościoła wiele dokonano. Wykonano prace remontowe i konserwatorskie całego obiektu i wszystkich elementów wyposażenia i wystroju. Powstało wiele nowych wspólnot parafialnych. Ks. Janusz jest kierownikiem duchowym także dla wielu osób z poza parafii.

 

[flickrstream id=”22″]