„Stały konfesjonał” w katedrze legnickiej

Kościół katedralny z katedrą biskupią jest „matką i głową wszystkich kościołów diecezji” i jest w diecezji centralnym miejscem, gdzie biskup – Pasterz Kościoła lokalnego spełnia swoją posługę głoszenia Słowa Bożego, czyli nauczania, sprawowania liturgii, czyli uświęcania oraz prowadzenia powierzonych jego pieczy wiernych do zbawienia, czyli pasterzowania.

Katedra jest także znakiem jedności w wierze Kościoła partykularnego zgromadzonego wokół biskupa, który wypełniając zadania nauczyciela, kapłana i pasterza, prowadzi lud Boży do Królestwa niebieskiego. W ten sposób kościół katedralny, staje się także miejscem pojednania.

W trosce o to, aby przybywający do katedry wierni, mieli zapewnioną możliwość częstszego korzystania z sakramenty pokuty i pojednania, Biskup Legnicki w dniu 18 lutego br. powołał nowych penitencjarzy katedralnych z prawem rozgrzeszania we wszystkich wypadkach zastrzeżonych biskupowi diecezjalnemu.

Penitencjarz ma obowiązek pełnić posługę szafarza sakramentu pokuty w wyznaczonym miejscu i czasie. Władzy swojej penitencjarz nie może delegować (508 § 1 KPK).

Z racji swego urzędu penitencjarz posiada władzę zwyczajną uwalniania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, jeśli cenzury nie są stwierdzone wyrokiem sądowym lub dekretem przełożonego i nie zastrzeżone stolicy apostolskiej.

Chodzi o następujące cenzury:

Ekskomunika latae sententiae:

– przestępstwo przeciwko religii i jedności kościoła: apostazja, herezja i schizma – kan. 1364 KPK;

– aborcja dokonana – usunięcie ciąży – kan. 1398 KPK;

– prawnokarna ochrona godności sakramentu pokuty – kan. 1387-1388 KPK.

Interdykt lub suspensa latae sententiae:

– usiłowanie sprawowania Eucharystii lub Sakramentu pokuty – kan. 1378 § 2-3 KPK;

– fałszywe doniesienie o solicytacji z okazji spowiedzi – kan. 1390 § 1 KPK;

– usiłowanie zawarcia małżeństwa przez duchownych lub zakonników – kan. 1394 KPK.

 

Penitencjarz na terenie diecezji może rozgrzeszać od wyżej wymienionych cenzur także wiernych innych diecezji, a własnych diecezjan także poza terenem diecezji (kan. 508 § 1 KPK).

Penitencjarzami powołanymi przez Biskupa Legnickiego zostali:

ks. Bielawski Robert, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej

ks. Kawzowicz Stanisław, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszotarach

o. Kluska Zbigniew OFMConv, parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy

ks. Kołodziej Tomasz, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego

ks. Kopania Mateusz, prefekt Wyższego Seminarium Duchowego

ks. Kot Piotr, rektor Wyższego Seminarium Duchownego

o. Skibiński Tomasz OFM, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Czętochowskiej w Legnicy

o. Stachowicz Damian OFM, parafii pw. Matki Boskiej Czętochowskiej w Legnicy

o. Tarnowski Paweł OFM, parafii pw. Matki Boskiej Czętochowskiej w Legnicy

ks. Tracz Andrzej, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Legnicy

ks. Walendzik Wiesław, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Legnicy

ks. Wiśniewski Krzysztofojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego

ks. Wołczański Paweł, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego

***

GRAFIK STAŁYCH DYŻUR W KATEDRZE LEGNICKIEJ

***

godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
11.30-12.30 ks. Stanisław Kawzowicz ks. Robert Bielawski przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego ojcowie Franciszkanie OFM ks. Wiesław Walendzik ojcowie Franciszkanie OFMConv

ks. Andrzej Tracz

18.15-19.00 Księża katedralni Księża katedralni Księża katedralni Księża katedralni Księża katedralni Księża katedralni

 

Photo by Annie Spratt on Unsplash