PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W ŚWIERZAWIE

Proboszcz: ks. Janusz Kozyra

Wikariusz: ks. Bartosz Och

 

Adres: pl. Najświętszej Marii Panny 2, 59-540 Świerzawa

Telefon: 75-713-52-32

www.parafia-swierzawa.pl

 

 

Dekanat: Świerzawa

Parafiapw. Wniebowzięcia NMP

Kościół powstawał etapami. w 1381 r. wzniesiono część dzisiejszego prezbiterium, w I poł. XV w. powstał korpus kościoła. Odbudowany po pożarze w 1487 r., przebudowany na początku XVI i w XIX w. Jest to budowla pseudobazylikowa, trójnawowa z prezbiterium oddzielonym łukiem tęczowym i zamkniętym poligonalnie, całość wnętrza nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe. Od południa pomiędzy prezbiterium a korpusem kościoła, czworoboczna wieża w zwieńczeniu ośmioboczna z cebulastym hełmem. W elewacjach dwa wczesnogotyckie portale. We wnętrzu zachowały się m.in. figura Madonny z Dzieciątkiem z XV w., ołtarz główny z XVIII w., dwa barokowe ołtarze boczne z I ćwierci XVIII w., późnogotycka chrzcielnica z XVI w. oraz płaskorzeźba “Ukrzyżowanie”, obrazy olejne i rzeźby z XVIII w., pozostałe elementy wyposażenia neogotyckie z końca XIX w. W murach magistralnych epitafia i nagrobki kamienne renesansowe i barokowe z lat 1557-1613 oraz z początku XVIII w.

Kościół pomocniczy pw. św. Józefa Oblubieńca. Świerzawa.

Kościół wzniesiony przez ewangelików latach 1747-48, odbudowany po pożarze w 1762 r., wieża z 1845 r., gruntownie przebudowany w latach 1876-78. Jest to budowla oskarpowany z prostokątną nawą otoczoną emporami, węższym prezbiterium zamkniętym wieloboczną absydą, z czworoboczną wieżą na osi, zwieńczoną 8-boczną galerią i iglicowym hełmem. Dach dwuspadowy, po obu stronach absydy i wieży ćwierćkoliste przybudówki z klatkami schodowymi na empory, w elewacjach portal i okna ostrołukowe z maswerkami. Brak historycznego wyposażenia.

Kościół filialny pw.św. Piotra i Pawła. Lubiechowa

Kościół wzniesiony około 1260-70 r., rozbudowany w początku XIV i XVI w., przebudowany w XIX w., wielokrotnie remontowany. Jest to budowla kamienna, orientowana, z prostokątną nawą nakrytą drewnianym stropem i węższym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym i kwadratową wieżą na osi korpusu, zakończoną galerią i iglicowym hełmem. Dachy dwuspadowe, w elewacjach   ostrołukowe portale z XIV i XV w., okna ostrołukowe lub półkoliste rozglifione, być może w XIX w. nadbudowano mury nawy i zakończono fryzem. We wnętrzu zachowały się m.in.  zespół fresków w prezbiterium i nawie, najstarsze z XIV w., kamienne sakramentarium ścienne, lektorium, na które prowadzą kamienne schody w grubości muru, drewniany ołtarz z 1613 r., kamienna chrzcielnica z 1594 r. i drewnianą pokrywą z II poł. XVIII w., ołtarz boczny i drewniany prospekt organowy, obrazy olejne z XVII w. W murach kościoła zespół renesansowych całopostaciowych nagrobków z XVI-XVII w.

NIEDZIELE:

– Świerzawa: 8.00, 9.30, 12.00, 18.00

– Lubiechowa: 10.45

 

DNI POWSZEDNIE:

18.00 (zimą: 17.00)

Liczba mieszkańców: 4297

Odpust parafialny: 15 sierpnia

Wieczysta adoracja: 5 listopada

Miejscowości należące do parafii:

Gozdno, Janochów, Jurczyce, Lubiechowa, Rzeszówek, Sędziszowa, Stara Kraśnica, Świerzawa