Święto Patronów diecezji legnickiej

W katedrze legnickiej – święto diecezji. Uroczystości odpustowe ku czci jej patronów i patronów diecezji legnickiej św. apostołów Piotra i Pawła, odbyły się w czwartek 29 czerwca, w dzień ich liturgicznego wspomnienia.
Św. apostołów Piotra i Pawła czci nasza diecezja, od momentu jej ustanowiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II, czyli od 25 marca 1992 r. Imiona tych Świętych nosi centralny kościół naszej diecezji – katedra. Jako kościół biskupa diecezjalnego, świątynia ta pełni szczególną rolę w życiu wiernych. Jest to miejsce, które tętni życiem nie tylko parafialnym, ale również wydarzeniami diecezjalnymi. Szczególną zaś historię pisze ta świątynia od wspomnianego roku 1992, jako kościół katedralny, który podczas swej pielgrzymki do Legnicy, 2 czerwca 1997 r. nawiedził Piotr naszych czasów ojciec święty Jan Paweł II.
Dlatego też, na uroczystości odpustowe, którym przewodniczył biskup senior Stefan Cichy przybyli wierni z różnych miejscowości naszej diecezji, by uczestniczyć we wspólnej modlitwie w intencji diecezji, jej pasterza, duchowieństwa i wszystkich tych, którzy tworzą wspólnotę diecezjalną. W uroczystości wzięli udział także księża z różnych parafii diecezji legnickiej, siostry zakonne, przedstawiciele grup i stowarzyszeń istniejących w miejscowej parafii oraz Kapituła Katedralna.
– Uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła to święto nie tylko tej parafii, ale całej diecezji. Dla wszystkich, z okazji dzisiejszego święta, z racji uroczystości odpustowej życzę wielu łask za wstawiennictwem św. Piotra i Pawła – mówił bp Cichy rozpoczynając Mszę św.
Homilię wygłosił obecny proboszcz parafii w Starej Kamienicy, były wikariusz parafii katedralnej, ks. Janusz Kozyra.

– To jej – wspólnocie, której przewodził Piotr, rybak ludzi, Chrystus przekazał władzę duchową nad swoim Kościołem. To duchowe znamię nosimy także my bracia kapłani, uczestnicząc na mocy sakramentu święceń, w posłaniu powierzonym apostołom przez Chrystusa. W kręgu oddziaływania Jezusa jesteście wy wszyscy tutaj zgromadzeni, którzy przez wiarę w Chrystusa i chrzest, staliście się członkami ludu Bożego, który ma być światłem świata i solą ziemi – mówił ks. Kozyra

– Jesteśmy zaproszeni, by naśladować potężnych patronów św. Piotra i św. Pawła. Mimo, że jestem słaby, to jest dla mnie droga. Pan Bóg otwiera ją przede mną. Jest to droga całkowitego zaufania Panu Jezusowi – mówił dalej ks. Janusz. – Obyśmy potrafili w życiu postępować, drogą wytyczoną przez dwóch wielkich Apostołów. Oby słowa wyznania Piotra „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” stały się i dla nas drogowskazem całego życia.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni w świątyni otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem św. ap. Piotra i Pawła, a także słodkości. Warto dodać, że oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnił chór katedralny „Cantus Mirabilis”.

 

foto: Piotr Pociejkin

 

[flickrstream id=”36″]