Obrzęd wigilijny w rodzinie

Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. Przeżywanie w rodzinach naszych wieczerzy wigilijnej w duchu jedności, wspólnoty i mi

0 comments ks. Robert Bielawski

Modlitwa na cmentarzu w Legnicy

Duża procesja przeszła alejkami największego cmentarza w Legnicy. W uroczystość Wszystkich Świętych na głównym legnickim cmentarzu o godzi

0 comments Jędrzej Rams

Codzienne rozważania różańcowe PPL

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Przewielebni Księża, Drogie Siostry zakonne, Kochani Bracia i Siostry! Z radością oddaje

0 comments ks. Tomasz Metelica

Biskup Legnicki prosi o modlitwę za Maturzystów

Drodzy Bracia w kapłaństwie, Czcigodne Osoby konsekrowane, Umiłowani Diecezjanie! W dniach od 4 do 20 maja 2021 roku odbędzie s

0 comments ks. Robert Bielawski

Polecamy w modlitwie Biskupa Seniora Stefana Cichego w dniu urodzin

30 marca przypada 82. rocznica urodzin Biskupa Seniora Stefana Cichego. Pamiętajmy w naszych modlitwach wspólnotowych i osobistych o Księdzu Bis

0 comments ks. Robert Bielawski

68. Światowy Dzień Trędowatych – 31 stycznia 2021

A oto przyszedł do Niego pewien trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go mówiąc: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A On, zdjęty litości

0 comments Kazimierz Szałata