Tchnij-24h dla Pana

Bolączką naszych czasów jest nieumiejętność czekania. Pragniemy wszystko mieć na już. Jesteśmy zabiegani i nie potrafimy przystopować nawet na chwilę. Nie zależnie czy studiujemy, czy pracujemy często wpadamy się w sidła z których ciężko jest nam wyjść. Stąd moment zatrzymania jakimi były 24h dla Pana – czyli czas wyciszenia, wpatrzenia w Jezusa i zasłuchania się w Jego słowo.

To co nas odciąga od miłości, to grzechy, przez nie zatracamy prawdziwe patrzenie na ludzi, w tym i na Boga. Wyzwolenie z grzechu stanowi zasadniczy element posłannictwa Jezusa Chrystusa. Grzech to przerażająca rzeczywistość, z której tylko On potrafi nas wyzwolić. Zbawcza obecność Boga w świecie objawia się w odpuszczaniu grzechów. Aby móc w pełni stanąć przed Bogiem musimy wpierw przebaczyć.

Parafrazując słowa które wypowiedział na konferencji ks. Jakub Sikorski: „Ból (grzech), który jest wewnątrz przytłacza nas, a nieprzebaczenie dusi. Zamykamy się w sobie przez różne zranienia, które doznajemy. I aby Bóg mógł wejść do naszego wnętrza i zagościć w sercu  potrzebuje On czasu. A my w tym czasie przez obecność Boga musimy nauczyć się przebaczać samemu sobie, ale również naszym najbliższym i dalszym znajomym”. Dajmy Bogu zabrać od nas ból ,który degraduje nasze ciało i duszę. Krzepiącym zdaniem są,  słowa z Psalmu 130 „Ty udzielasz przebaczenia”.Dla nas ludzi to co wydaje się nie możliwością dla Boga jest czymś oczywistym.

Ks. Robert Bielawski skupił się na wyjaśnieniu, że słowa które wypowiadamy nie mogą być puste. Cytatem przewodnim był zwrot św. Jan Vianney “Nie mów ludziom o Bogu kiedy nie pytają, ale żyj tak by pytać zaczęli” . Swoim życiem, swoimi czynami musimy pokazywać kim jesteśmy. Bo w dzisiejszych czasach niestety dużo się mówi, a mało robi. Takim przykładem mogą być kazania rodziców. Słowami zachęcają dzieci do modlitwy, ale przez brak przykładu zniechęcają do wiary. Ważne jest by z odwagą głosić Słowo Boże . Nie siłą, nie mocą naszą, lecz żarem Ducha Świętego. Siła i moc pochodzą od  Boga, nie odbierajmy Mu władzy!

W tych 24 godzinach mogliśmy zatrzymać się na chwilę i wyciszyć swoje wnętrze . Jak w tak krótkim czasie można zharmonizować wnętrze, przebaczyć i wychodząc nieść radość tym którzy nas otaczają? W taki sposób, że ten czas był czasem Ducha Świętego, który przychodzi do nas, rozpala w nas przebaczenie, wolność i miłość – tchnij moc, tchnij miłość i przenikaj nasz życie.

Pełna fotorelacja na stronie Duszpasterstwa Akademickiego IKONA