Treść dekretu Biskupa Legnickiego:

Z pasterską odpowiedzialnością za powierzoną mi wspólnotę Kościoła legnickiego, na podstawie Listu Apostolskiego Motu Prioprio Traditionis custodes Papieża Franciszka z dnia 16 lipca 2021 roku oraz kan. 87 §1 KPK, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, zezwalam Przewielebnemu Księdzu, jako Duszpasterzowi Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Legnickiej, na sprawowanie liturgii według norm sprzed reformy liturgicznej z 1970 roku w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.

Ufając Księdza zapewnieniu, że wierni ci nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i Magisterium Papieży oraz odznaczają się gorliwą pobożnością i troską o Kościół, uznaję, że celebracje będą służyły rozwojowi duchowemu wiernych oraz dobru Kościoła.

 

† Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

Dokumenty „Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Legnickiej”

  • ``List apostolski w formie Motu prioprio 'Traditionis custodes'``

  • ``Dekret powołujący Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Diecezji Legnickiej``