Tyniec Legnicki. Peregrynacja obrazu św. Józefa

Wizerunek świętego pozostanie w sanktuarium Męki Pańskiej do soboty 23 października.

Peregrynujący po naszej die­cezji wizerunek św. Józefa opiekuna Zbawiciela został przywita­ny przed świątynią przez wier­nych na czele z ks. Wiesławem Złotkiem, proboszczem para­fii pw. św. Łukasza w Rui oraz kustoszem sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim, które stanowi świątynię filial­ną parafii.

Kopię obrazu z legnickiej ka­tedry na swych barkach wnie­śli do kościoła strażacy. Na po­czątku Eucharystii głos zabrali przedstawiciele rady parafial­nej. – Jak cię powitać, św. Józefie, co powiedzieć? Brak słów. Z utę­sknieniem czekaliśmy na two­je przybycie. Z radością i pełni nadziei na twe łaski chcemy cię ugościć. Bądź naszym przewod­nikiem na trudnych ścieżkach życia – prosili patrona.

Liturgii prze­wodniczył ks. Leopold Rzod­kiewicz, wikariusz biskupi ds. formacji stałej DL. – Święci przynoszą cząstkę Boga, którą On sam chce, byśmy w danym momencie dostrzegli – mówił kapłan, który zachęcał wier­nych do odczytania, czego On chce ich nauczyć, co im przypomnieć przez św. Józefa.  Ks. Leopold przypomniał również, że św. Józef jest patro­nem tych, których praca na co dzień pozostaje w ukryciu, a o jej ważności przypomina­my sobie dopiero w ważnych chwilach.

W programie tygodniowe­go (16−23 października) pobytu obrazu była m.in. piel­grzymka mieszkańców DPS Prząśnik.

Kościół w Tyńcu Legnic­kim został podniesiony do ran­gi sanktuarium, kiedy w 2019 roku otrzymał z Kolo­nii potrójne relikwie męki Pań­skiej (fragment Krzyża Święte­go, korony cierniowej oraz nitka z purpurowej sukni Jezusa).

Kolejnym przystankiem na drodze peregrynacji jest kościół pw. św. Marcina w Jaworze.

Pełna fotorelacja na stronie LEGNICKIEGO GOŚCIA NIEDZIELNEGO.