VII Festiwal Piosenki Religijnej w Sobocie.

„Któż jak Bóg” – Aniołowie, Święci i powołanie człowieka.

Drodzy, mamy 2018 r. Pan Bóg daje mam również w tym roku bardzo dużo możliwości, aby umacniać swoją wiarę, miłość i nadzieję. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – hasło obecnego roku duszpasterskiego przypomina o obecności Ducha św. w życiu człowieka, na którego natchnienia mamy się zawsze otwierać. Na natchnienia Ducha św. był otwarty św. Stanisław Kostka patron dzieci i młodzieży, którego 450 rocznicę śmierci obchodzimy 15 sierpnia 2018 r. Życie św. Stanisława Kostki, choć odległe czasowo, może inspirować także współczesną młodzież, dzieci. Święty wskazuje, jak być wiernym powołaniu wobec wielu życiowych przeciwności.

Organizując i uczestnicząc w VII Festiwalu Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” chciejmy podziękować, uwielbiać i wyśpiewać radość, że Bóg nas prowadzi, że nie jesteśmy sami na naszej drodze życia, że mamy naszych aniołów i świętych.

VII Festiwal Piosenki Religijnej „Któż jak Bóg” odbędzie się w dwóch terminach i w dwóch miejscach:

9 czerwca 2018 r. – parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sobocie koło Lwówka Śląskiego.

16 czerwca 2018 r. – parafia pw. św. Mikołaja Biskupa przy Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach między Jarosławem a Przemyślem (gmina Rokietnica)

Na scenie prezentowane będą piosenki o tematyce anielskiej, powołaniowej i o świętych. Zapraszamy dzieci i młodzież do podzielenia się swoją wiarą i swoimi zdolnościami wokalnymi i muzycznymi.

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: soliści, schole i zespoły wokalno-instrumentalne.

W przypadku większej ilości zgłoszeń możliwy jest także podział wiekowy.

Wykonawcy mają zaprezentować dwie piosenki: jedna ogólnoreligijna, a druga w tematyce festiwalowej (o aniołach, świętych i powołaniu człowieka).

Więcej szczegółów w regulaminie festiwalu. Regulamin festiwalu jak i kartę zgłoszenia można pobrać ze strony: www.wcredo.eu

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią śpiewać i grać, na festiwal radości z naszymi aniołami i świętymi, którzy przypominają nam o naszym życiowym powołaniu do świętości, a przez to nadają sens i cel naszemu życiu.

Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 29 maja 2018 r. Liczy się kolejność zgłoszeń

Kontakt: ks. Zbigniew Pajor CSMA

Tuligłowy 133, 37-562 Rokietnica, tel. kom. 608 202 842 lub 16 622 13 84, email: wcredo@wp.pl

W imieniu wszystkich organizatorów i zaangażowanych w przygotowanie 7 festiwalu – ks. Zbigniew Pajor CSMA