„Wielka Tajemnica Wiary”. Dziś świętują siostry zakonne i zakonnicy.

W niedzielę 2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego, a także Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu w sposób szczególny wierni modlą się za osoby powołane do służby w Kościele, a także o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. W Katedrze legnickiej odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, z udziałem bpa Marka Mendyka, przełożonych seminarium duchownego, sióstr zakonnych, ojców i braci zakonnych. Obecne były m.in. Elżbietanki, Salezjanki, Magdalenki, Franciszkanki Rodziny Maryi oraz Eucharystki, a także Franciszkanie i Salezjanie. Uroczystość rozpoczęła się od błogosławieństwa i procesji ze świecami. Homilię wygłosił Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski.

Podczas Mszy św. zakonnice i zakonnicy odnawiali postanowienia czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

W diecezji Legnickiej pracuje 15 zgromadzeń żeńskich i 5 męskich. Są m.in. Elżbietanki, Salezjanki i Magdalenki oraz Franciszkanie, Michalici, Salezjanie i Pijarzy. Natomiast w Krzeszowie w zakonie klauzurowym, czyli zamkniętym, modlą się siostry Benedyktynki. Zakonnice i zakonnicy pracują m.in. jako katecheci, pielęgniarki, prowadzą domy dziecka, zakłady opiekuńczo – lecznicze, pracują też w duszpasterstwie. Ponadto są świeckie osoby konsekrowane – dziewice, wdowy w tym jedna pustelnica.

Pełne relacje na stronach: Radia PLUS Legnica oraz Legnickiego Gościa Niedzielnego.

 

foto: ks. Piotr Nowosielski