Wskazania dotyczące Rorat

W Adwencie bardzo często pojawiają się pytania dotyczące tego czy podczas rorat można śpiewać hymn „Chwała na wysokości Bogu” ? Sprawę tę regulują przepisy wydane przez Konferencję Episkopatu Polski

Celebrowanie Mszy św. wotywnej o Najświętszej Maryi Pannie w Adwencie w polskiej tradycji sięga XIII wieku (O sprawowaniu rorat w Polsce dowiadujemy się z mszału cysterskiego pars aestiva z ok. 1250 roku pochodzącego z Kamieńca Ząbkowickiego, w którym znajdujemy formularz Mszy wotywnej „Rorate”). Wielowiekowa tradycja połączona była ze śpiewem hymnu „Chwała na wysokości”.

W XX wieku Prymas Stefan Wyszyński podjął próbę ujednolicenia sposobu sprawowania rorat. 19 listopada 1957 roku wydał dekret normujący celebrowanie rorat w Polsce wskazując, że należy podczas tej Mszy śpiewać Gloria. Dekret ten utracił swoją ważność 1 stycznia 1961 r. W związku z tym 25 marca 1961 roku kardynał Wyszyński wydał kolejny dekret zawierający wskazania do sprawowania rorat nakazując śpiewanie Gloria. Indult wydany przez Świętą Kongregację Obrzędów 18 grudnia 1963 r. wprowadził zmiany w przepisach wydanych przez prymasa w związku ze sprawowaniem mszy wotywnej. Potwierdził jednak zgodę Stolicy Apostolskiej na śpiewanie Gloria podczas rorat

Przepisy znów zmieniły się w 1969 r. Papież Paweł VI konstytucją apostolską „Missale Romanum” promulgował „Novus Ordo Missae”. Nowe przepisy liturgiczne przewidywały, że hymn Gloria odmawia się w niedziele poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu, w uroczystości i święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji. Msze wotywne nie znalazły się w gronie Mszy uprzywilejowanych stałym wykonywaniem Gloria

Przy takim stanie rzeczy Konferencja Episkopatu Polski mając na uwadze wielowiekową tradycję wydała 31 marca 1971 roku zarządzenie w sprawie Mszy wotywnych. W zarządzeniu, w punkcie 4. czytamy, że:

[…] Konferencja Biskupów pozwala odprawiać we wszystkich kościołach i kaplicach: W dni powszednie Adwentu jedną Mszę świętą wotywną „Rorate” z prefacją o NMP, albo z drugą prefacją adwentową. W tych Mszach wotywnych można odmawiać hymn „Chwała na wysokości Bogu”; nie odmawia się natomiast wyznania wiary

W związku z tym zarządzeniem, które nadal utrzymuje swoją moc, podczas rorat można śpiewać hymn „Chwała na wysokości”. Wynika to z obowiązującego prawa.

We wskazaniach podawanych na Adwent znajdujemy informację, że w tym czasie można odprawić jedną Mszę św. wotywną o NMP – roraty używając formularza umieszczonego w Mszale. Warto jednak wspomnieć, że Dekretem Christi mysterium celebrans z dnia 15 sierpnia 1986 r. Kongregacja Kultu Bożego promulgowała nową księgę liturgiczną: Collectio Missarum de Beata Maria Virgine. Księga ta została przetłumaczona i wydana w języku polskim w roku 1998 pod tytułem Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Zarówno wydanie typiczne – łacińskie, jak i polskie składa się z dwóch tomów: pierwszego, zawierającego teksty modlitw 46 formularzy mszalnych, i drugiego, zawierającego teksty czytań biblijnych, dobranych osobno dla każdego formularza. Zbiór ten przeznaczony jest głównie dla sanktuariów maryjnych oraz wspólnot pielęgnujących celebrowanie mszy wotywnych w soboty okresu zwykłego. Znajdujemy w nim trzy formularze przewidziane na Adwent:

1. Najświętsza Maryja Panna, wybrana Córka Izraela;

2. Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Zwiastowania Pańskiego; (formularz ten znajduje się w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich, w dziale Msze wspólne: Msza o NMP w Adwencie MR s. 9”, z wyjątkiem prefacji wziętej z Mszy na uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca, s. 61*);

3. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny.

Celebrowanie rorat związane jest też z różnego rodzaju zwyczajami i tradycjami. Dzieci przychodzą do kościoła z lampionami, przynoszą „serduszka” z dobrymi uczynkami, w kościołach ustawia się zegar adwentowy itp. Przyjęło się także, że podczas sprawowania Mszy św. roratniej zapala się w kościele światła na hymn Chwała na wysokości Bogu. Z przepisów wynika, że hymn ten nie jest obowiązkowy. Można go wykonywać lecz nie ma takiego nakazu. Kiedy zatem zapalać światła w kościele, gdy dana wspólnota chce pominąć hymn Gloria. W takim przypadku najbardziej odpowiednim momentem wydaje się aklamacja Alleluja przed Ewangelią