Wykłady w ramach „Kursu proboszczowskiego”

Zapraszam wszystkich prezbiterów, którzy przyjęli święcenia w latach 2005-2010 na kolejne spotkanie „Studium formacyjnego prezbiterów” tzw. „Kurs proboszczowski”, który odbędzie się 12 września (sobotę) w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy.