Zachęta do modlitwy w intencji tegorocznych maturzystów i ósmoklasistów

Czcigodni Księża Proboszczowie, Drodzy Katecheci! 

W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku rozpoczyna się tegoroczna matura, a w następnym tygodniu – 16 czerwca 2020 roku egzamin ósmoklasisty. Przed młodzieżą otwiera się trudny czas w trakcie trwającej pandemii i realizowanego od kilku miesięcy kształcenia na odległość. Zarówno egzamin na zakończenie szkoły podstawowej, jak i egzamin dojrzałości powinien być już przeprowadzony, ale z wiadomych względów został przełożony na późniejszy termin.

Prosimy o duchowe towarzyszenie młodzieży i zachęcamy do modlitwy za tegorocznych maturzystów i ósmoklasistów. Taką modlitwę warto zaproponować w parafiach, a także w podczas zdalnej katechezy.

 

Proponujemy do wykorzystania: 

1. Koronkę do Miłosierdzia Bożego

2. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa

3. Modlitwę różańcową

4. Modlitwę św. Jana Pawła II o Dary Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię dla maturzystów i ósmoklasistów:

– o dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

– o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

– o dar Umiejętności, by umieli w życiu kierować się zasadami tejże wiary,

 o dar Rady, aby we wszystkim u Ciebie szukali rady i u Ciebie ją zawsze znajdowali,

– o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły ich od Ciebie oderwać,

– o dar Pobożności, aby zawsze służyli Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

– o dar Bojaźni Bożej, aby lękali się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża…

 

Warto również, szczególnie w roku duszpasterskim obchodzonym pod hasłem „Wielka Tajemnica Wiary” oraz w tym niełatwym czasie, jaki przeżywamy, zaproponować Mszę świętą w intencji maturzystów i ósmoklasistów.

 

Zechciejmy towarzyszyć młodym ludziom w czasie egzaminów.

 

DUCHU ŚWIĘTY, NAPEŁNIJ MŁODYCH LUDZI SWOIMI DARAMI

 

NA CZAS EGZAMINACYJNYCH ZMAGAŃ…

X