Zaproszenie Biskupa Legnickiego na nabożeństwo ekumeniczne

Przewielebni Księża,
Czcigodne Osoby Konsekrowane,
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Jak każdego roku, w dniach od 18 do 25 stycznia, celebrować będziemy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przyświecać nam będą słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: ,,Dąż do sprawiedliwości”(Pwt 16,20).

Tym razem chcemy sprawować nasze coroczne nabożeństwo ekumeniczne, korzystając z gościnności prawosławnej parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy. Serdecznie zapraszam na to ekumeniczne nabożeństwo. Odbędzie się ono we wtorek 22 stycznia 2019 roku, o godz. 17.00 w legnickiej cerkwi prawosławnej przy ul. Jaworzyńskiej 9.

Licząc na Waszą obecność, gorąco zachęcam do przybycia wszystkich, którym bliska jest modlitwa o jedność chrześcijan.

 

+ Zbigniew Kiernikowski
Biskup Legnicki

____________________________

ZARZĄDZENIE

Komunikat Biskupa Legnickiego należy odczytać w ramach ogłoszeń we wszystkich kościołach diecezji legnickiej w Niedzielę, 20 stycznia 2019 roku.

+ Marek Mendyk

Wikariusz Generalny

 

DO POBRANIA:

 

 

X