Zmarł ks. prałat Marek Połochajło (diecezja świdnicka)

17 września 2017 r. zmarł nagle ks. prałat Marek Połochajło w 60 r. życia, 35 r. kapłaństwa i po 15 latach posługi duszpasterskiej w parafii pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju.

Eksporta odbędzie się w środę 20 września, o godz. 17.00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju.

Uroczystości pogrzebowe, będą odprawione w czwartek, 21 września, o godz. 12.00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju, którym przewodniczył będzie biskup świdnicki Ignacy Dec.

 

Śp. Ks. prałat Marek POŁOCHAJŁO (1957-2017)

Ksiądz Marek Połochajło urodził się 12 września 1957 roku we Wrocławiu w rodzinie robotniczej. Ojciec – Karol Połochajło pracował na stanowisku stolarza w Żarowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. Matka – Kornela Połochajło zd. Sołtys w Przedsiębiorstwie Produkcji Nakładczej w Świdnicy, jako szwaczka, była to praca chałupnicza. Ochrzczony został 24 września 1957 r. w Żarowie, tam też 31  października 1971 roku przyjął sakrament bierzmowania. Naukę rozpoczął w wieku lat siedmiu w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żarowie. Po skończeniu ośmiu klas w roku 1972, kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach. W roku 1976 ukończył edukację w szkole średniej, zdając egzamin dojrzałości. Następnie wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, gdzie studiował do 1982 r.

Pracę magisterską (Rozwój Starotestamentowego Prawa Odwetu) pisał pod kierunkiem ks. dra Zbigniewa KAZNOWSKIEGO. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze wrocławskiej 22 maja 1982 roku z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Następnego dnia odprawił Mszę św. prymicyjną w rodzinnej parafii.

Jako wikariusz pracował w parafii św. Bonifacego w Zgorzelcu (1982-1985), w parafii św. Mikołaja w Brzegu (1985-1989), św. Maksymiliana w Lubinie (1989-1991), MB Nieustającej Pomocy we Wrocławiu (1991-1993).

W latach 1993-2002 pełnił funkcję proboszcza parafii św. Katarzyny w Ożarach, a następnie od 2002 roku do 17 września br. (nagłej śmierci), był proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju oraz dziekanem dekanatu Lądek Zdrój.

W 1997 roku ks. Marek Połochajło został kanonikiem Rochettum et Mantolettum, kolejno w 2002 roku otrzymał godność Kanonika Honorowego extra Numerum Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża we Wrocławiu, a następnie w roku 2007 został kapelanem honorowym (Prałatem) Jego Świątobliwości Benedykta XVI.

W diecezji wrocławskiej i świdnickiej był wicedzie­kanem dekanatu Kamieniec Ząbkowicki, a od 2002 roku do chwili śmierci dziekanem dekanatu Lądek Zdrój.

28 kwietnia 2007 r. otrzymał od Radnych wyróżnienie: Medal św. Jerzego i tytuł zasłużonego dla miasta i gminy Lądek-Zdrój za podejmowane wysiłki na rzecz ratowania zabytków sakralnych.

Zmarł nagle 17 września 2017 r. w Lądku Zdroju.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

X