Zmarła s. Elżbieta Antończyk CSFFM

W nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że dnia 25 listopada 2019 r. odeszła do Pana SIOSTRA ELŻBIETA ANTOŃCZYK CSFFM ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

s. Elżbieta w latach 2008-2014 pracowała w kasie Legnickiej Kurii Biskupiej, następnie przez kolejne dwa lata, do roku 2016 w archiwum diecezjalnym. W tych samych latach pełniła posługę w domu Biskupa Legnickiego.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ODBĘDĄ SIĘ 3 GRUDNIA (WTOREK) W POZNANIU
WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

godz. 10.30 – Różaniec w kaplicy Sióstr przy ul. Niegolewskich 23

godz. 11.00 – Msza święta w  kaplicy Sióstr przy ul. Niegolewskich 23

godz. 12.00 – Przejazd autokarem na cmentarz Górczyński

godz. 12.30 – Ceremonie pogrzebowe na cmentarzu Górczyńskim

godz. 13.30 – posiłek w domu Prowincjalnym, ul. Niegolewskich 23

 

Zmarłą Siostrę polecamy modlitwom

Legnicka Kuria Biskupia

 

Photo by Paul Zoetemeijer on Unsplash