Zmiana terminu naboru wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

W związku z wejściem w życie w dniu 22 kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz.731) uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin składania wniosków do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji celowej na prace planowane do przeprowadzenia, jest to obecnie termin do 30 listopada roku poprzedzającego udzielenie dotacji.

Wnioski do wojewódzkiego konserwatora zabytków o udzielenie dotacji celowej na prace planowane do przeprowadzenia w 2022 r. należy składać do 30 listopada 2021 roku.

Zasady naboru, regulamin dotacji i wzory wniosków ogłoszone zostaną na stronie BIP Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w lipcu br.