Zmiany personalne 2021 – słowo Biskupa Legnickiego

Czcigodni i Drodzy Prezbiterzy Diecezji Legnickiej!

Nadszedł czas dorocznych zmian personalnych związanych z aktualnymi potrzebami duszpasterskimi i łączących się z posłaniem części kapłanów do wspólnot parafialnych w charakterze proboszczów lub wikariuszy. 

Wobec realiów naszej Diecezji w ostatnich latach coraz wyraźniej brzmią słowa Zbawiciela „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,35). Nie jest to związane tylko z faktem, że obecnie w naszym Seminarium przygotowuje się do kapłaństwa jedynie 14 alumnów (dla porównania: w roku 2005 było ich 75). Do tego ogólnego radykalnego i stałego spadku liczby powołań do życia kapłańskiego dochodzą naturalne okoliczności, do których należy m.in. przechodzenie na emeryturę kolejnych pokoleń księży proboszczów, choroby czy śmierć oraz cały szereg innych przyczyn wykluczających konkretnych kapłanów z pełnowymiarowej posługi duszpasterskiej, czy wreszcie odejścia niektórych prezbiterów ze stanu kapłańskiego.

W tej sytuacji z przykrością i z troską muszę stwierdzić, że nie jest możliwe posłanie do parafii takiej liczby księży, która w pełni by zaspokoiła potrzeby związane z posługą sakramentalną, duszpasterską i katechetyczną.

Stojąc u progu przejścia na emeryturę, mam świadomość, że nie jest już moim zadaniem dokonywanie – z pewnością koniecznych – istotnych zmian w funkcjonowaniu struktur diecezjalnych dla zaradzenia temu stanowi rzeczy i możliwości zaspokojenia wszystkich oczekiwań dotyczących spraw personalnych. W związku z tym ograniczam moje decyzje w tym zakresie tylko do tego, co jest konieczne i co wiąże się z nieodzownymi przesunięciami wynikającymi z przejścia na emeryturę niektórych proboszczów, wakatów w katechezie szkolnej oraz posłaniem księży neoprezbiterów do ich pierwszej posługi.

Ze względu na to, że zbliża się data osiągnięcia przeze mnie wieku emerytalnego, złożyłem już na ręce Ojca Świętego Franciszka swoją rezygnację z posługi biskupiej w diecezji legnickiej. Żywię nadzieję, że w niedługim czasie doczekamy się ogłoszenia nowego ordynariusza diecezji legnickiej, i liczę na to, że jego rychłe przejęcie Diecezji ułatwi nam wszystkim wypełnianie kapłańskiej posługi. Już teraz zawierzam mojego następcę Waszym modlitwom i proszę o przyjęcie go w duchu posłuszeństwa wiary, aby z Waszą pomocą mógł być dobrym Pasterzem Kościoła legnickiego i ciesząc się światłem Ducha Świętego, podjąć wyzwania stojące przed naszą diecezjalną wspólnotą.

W tym czasie, gdy w Kościele szczególnie pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, a w naszej diecezji rozpoczynamy Rok Eucharystii, zachęcam Was, drodzy Kapłani, do zgłębiania tajemnicy tego Sakramentu jedności i takiego sprawowania codziennej Eucharystii, by stawała się ona źródłem siły do urzeczywistniania jedności w naszej Diecezji zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: „abyśmy byli zgodni, i by nie było wśród nas rozłamów; byśmy byli jednego ducha i jednej myśli” (por. 1 Kor 1,10). Codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu niech będzie umocnieniem tego dążenia, które było w Jezusie Chrystusie (zob. Flp 2,4-11).

Zapewniam o modlitwie za Was, za całą naszą Diecezję i z serca błogosławię. 

 

***
Neoprezbiterzy 2021:

 

 

ks. Diduszko Karol

mianowany wikariuszem
parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu

 

ks. Glinka Maciej

mianowany wikariuszem
parafii pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach

 

ks. Kojder Jarosław

mianowany wikariuszem
parafii pw. św. Marcina w Jaworze

 

ks. Toporek Łukasz

mianowany wikariuszem
parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

 

***
Księża emeryci:

1. ks. Jackowiak Mieczysław – zakończenie posługi w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu. Zamieszkanie przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu.

2. ks. Kundzicz Mirosław – zakończenie posługi w parafii pw. Chrystusa Króla w Dłużynie Dolnej. Zamieszkanie w Domu Księży Emerytów w Legnicy.

3. ks. Mroszczak Wojciech – zakończenie posługi w parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Zamieszkanie przy parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu.

 

***
Księża proboszczowie:

1. ks. Drapiewski Dominik – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Jaworze mianowany proboszczem parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu

2. ks. Jagusz Paweł – rezydent parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Dłużynie Dolnej

3. ks. Misiak Łukasz – sekretarz Biskupa Legnickiego, notariusz Legnickiej Kurii Biskupiej mianowany proboszczem parafii pw. św. Marcina w Jaworze

4. ks. Opala Paweł – proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Lipie mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Rząsinach.

5. ks. Żmigrodzki Krzysztof – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Rząsinach mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu

6. ks. Żukowski Piotr – wikariusz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Karpaczu mianowany proboszczem parafii pw. św. Piotra i Pawła w Lipie

 

***
Księża wikariusze:

1. ks. Dębowiak Sławomir – wikariusz parafii pw. św. Marcina w Jaworze mianowany wikariuszem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze

2. ks. Górecki Jarosław – wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Złotoryi

3. ks. Gwiżdż Emilian – wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamiennej Górze mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach

4. ks. Klimek Łukasz – wikariusz parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie

5. ks. Konobrodzki Adam – wikariusz parafii pw. św. Marcina w Jaworze mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu

6. ks. Kostecki Dawid – wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Złotoryi mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu

7. ks. Kościński Marek – wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bolesławcu mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu

8. ks. Och Bartosz – wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie

9. ks. Olszewski Mateusz – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Jaworze

10. ks. Szpotański Adam – wikariusz parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim

11. ks. Zaremba Stanisław – wikariusz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bonifacego w Zgorzelcu

12. ks. Ziembikiewicz Damian – wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Lwówku Śląskim  

 

***
Księża studenci:

ks. Piątkowski Tomasz – wikariusz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

 

***
Inne zmiany:

1. ks. Borkowski Dawid – wikariusz „ad experimentum” parafii pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach powraca do Zakonu Ojców Pijarów

2. ks. Sasuła Piotr – wikariusz „ad experimentum” parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni powraca do diecezji elbląskiej

3. ks. Sikorski Jakub – wikariusz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie skierowany na urlop zdrowotny

 

 

DO POBRANIA: