Życzenia Noworoczne od Biskupa Legnickiego

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski składa życzenia noworoczne wszystkim diecezjanom

Życzenia dostępne na stronie Radia Plus Legnica