Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

Dane adresowe

DIECEZJALNY
INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ

ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica

DYREKTOR:

mgr Benedykt KSIĄDZYNA
telefon: 600-954-472
e-mail: ksiadzyna@op.pl

Strona internetowa

Nabór kandydatów

Nabór kandydatów na nowy rok szkolny 2023/2024 odbędzie się:

dnia 9 września 2023 (sobota), godz. 10.00

w siedzibie DIMK w Legnicy, ul. Jana Pawła II nr 1. 

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej – POBIERZ

2. Życiorys

3. Świadectwo wykształcenia ogólnego

4. Świadectwo wykształcenia muzycznego

5. Opinia Księdza Proboszcza o kandydacie

6. 3 fotografie

Instytut przyjmuje nowych kandydatów

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy, wypełniając swoją misję, troszczy się o muzyczne wykształcenie organistów, kantorów, prowadzących zespoły śpiewacze oraz muzyków -członków zespołów wokalnych i instrumentalnych. Od 30 lat – wcześniej jako Diecezjalne Studium Organistowskie, dzisiaj Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej – zaprasza osoby w różnym wieku, aby zdobyły wykształcenie muzyczne celem pełnienia zaszczytnej, a zarazem odpowiedzialnej funkcji muzyka kościelnego – organisty, kantora, wokalisty, muzyka instrumentalisty. Instytut kieruje swoją ofertę do wszystkich, którzy ukończyli 12 rok życia, posiadają talent muzyczny i chcieliby nabyć umiejętność gry na organach, innych proponowanych instrumentach oraz nauczyć się poprawnego śpiewu. Od roku szkolnego 2022/2023 Instytut zaprasza do nauki gry na instrumentach dętych – klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon.

Nauka gry na Organach w Instytucie trwa cztery lata. Osoby, które nie posiadają żadnego przygotowania muzycznego, przyjmowane są na rok wstępny, tzw. „zerowy”. Podyplomowe Studium dla Organistów trwa 2 lata, Kurs Kantorów i Psałterzystów 1 rok, a zajęcia na Wydziale Wokalnym i Instrumentalnym 4 lata. Grupowe zajęcia teoretyczne dla DSO (Organistów) Kantorów i Psałterzystów oraz na Wydziale Wokalnym odbywają się w każdą sobotę z zachowaniem cyklu roku szkolnego. Lekcje gry na instrumencie prowadzone są indywidualnie. Zajęcia w instytucie prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Absolwenci uzyskują dyplomy: Organisty – dyplom kategorii III – po ukończeniu DSO, Organisty – dyplom kategorii II po ukończeniu Podyplomowego Studium; na Wydziale wokalnym wokalisty w klasie Śpiewu Solowego, na Wydziale instrumentalnym – instrumentalisty w odpowiedniej specjalności, Kantora i Psałterzysty,. Umiejętności nabyte w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej dają możliwość kontynuowania dalszej nauki w Szkole Muzycznej II st. oraz na studiach wyższych w Akademiach Muzycznych.