Dokumenty do pobrania

Dekret Ogólny KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno - duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem Małżeństwa Kanonicznego
1 - Protokół podstawowy 2019
1a - Protokół - załącznik dla wdowców i rozwiedzionych 2019
1b - Protokół - załącznik dla małżeństw mieszanych 2019
2 - Przysięga świadka o stanie wolnym nupturienta 2019
3 - Przysięga narzeczonego o stanie wolnym 2019
4 - Małżeństwo mieszane - oświadczenie - niekatolik 2019
5 - Małżeństwo mieszane - oświadczenie - niewierzący 2019
6 - Prośba o wygłoszenie zapowiedzi 2019
6a - Prośba o dyspensę od zapowiedzi 2019
7 - Licencja ŁAC 2019
7a - Licencja PL 2019
8 - Zawiadomienie o małżeństwie zawartym na podstawie licencji 2019
9 - Zezwolenie na protokół poza parafia narzeczonych 2019
10 - Zawiadomienie o małżeństwie 2019
11 - Świadectwo ślubu 2019
12a - Prośba o dyspensę od różnicy religii 2019
12b - Prośba o zezwolenie na małżeństwo mieszane 2019
12c - Prośba o dyspensę od formy kanonicznej 2019
12d - Legalizacja małżeństwa z cerkwi 2019
13 - Prośba o dyspensę ogólną 2019
14 - Prośba o dyspensę pokrewieństwo 2019
15 - Prośba o zezwolenie dla małoletniego 2019
15a - Zgoda rodziców 2019
16 - Prośba o zezwolenie bez cywilnego 2019
16a - Oświadczenie bez cywilnego 2019
16b - Pouczenie o skutkach cywilnych 2019
17 - Prośba o zezwolenie po klauzuli 2019
18 - Prośba o zezwolenie po rozwodzie cywilnym 2019
18a - Prośba o zezwolenie - zobowiązania naturalne 2019
19a - Prośba o zezwolenie na małżeństwo - cenzura 2019
19b - Prośba o zezwolenie na małżeństwo - zagranica 2019
19c - Prośba o zezwolenie na małżeństwo - emigrant 2019
20a - Delegacja ogólna 2019
20b - Delegacja szczególna 2019
20c - Delegacja do kościoła rektoralnego 2019
21a - Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku - petent 2019
21b - Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku - pismo proboszcza 2019
22 - Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa do USC 2019