Wyższe Seminarium Duchowne

Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego

1. ks. dr Piotr KOT – rektor

2. ks. mgr Tomasz KOŁODZIEJ – prefekt, dyrektor administracyjny

3. ks. mgr Mateusz KOPANIA – prefekt

4. ks. dr Krzysztof WIŚNIEWSKI – ojciec duchowny

5. ks. dr Tomasz METELICA – ojciec duchowny

Adres korespondencyjny

ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica

telefon: 76/724-41-25

e-mail: wsdlegnickie@gmail.com

Strona internetowa