Sąd kościelny

Dane adresowe

SĄD KOŚCIELNY DIECEZJI LEGNICKIEJ
ul. Jana Pawła II 1

59-220 Legnica 7

telefon: 76/724-41-60

e-mail: sad_koscielny@legnica.opoka.org.pl

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 9.00-14.00

 

Numer konta:
PKO S.A. I oddział/Legnica
69 12 40 14 73 11 11 00 00 25 21 69 50
z dopiskiem Proces Sądowy i Nr Sprawy:

OFICJAŁ:

ks. dr Krzysztof CIPIOR

telefon: 76-724-41-59

OBROŃCA WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO:

ks. mgr-lic. Tomasz KWIECIEŃ

telefon: 76-724-41-64

NOTARIUSZ SĄDOWY:

p. mgr Dominika WARMUZ

telefon: 76-724-41-60

SĘDZIOWIE DIECEZJALNI:

ks. mgr-lic. Jan WOJCIECHOWICZ

SĘDZIOWIE DIECEZJALNI:

ks. mgr-lic. Tadeusz ŻUREK

ADWOKACI:

ks. dr Józef LISOWSKI

dr hab. Anna SŁOWIKOWSKA

telefon: 570-173-333

email: anna.slowikowska@adwokatkoscielny.pl

www: adwokatkoscielny.pl

dr Ernest C. BODURA

telefon: 509-591-392

email: ernest.bodura@adwokatura.pl

WICEOFICJAŁ:

ks. mgr-lic. Tadeusz ŻUREK

telefon: 76-724-41-61

OBROŃCA WĘZŁA MAŁŻEŃSKIEGO:

p. dr Urszula WASILEWICZ

telefon: 76-724-41-64

SEKRETARZ SĄDOWY:

p. Aleksandra MORAWIEC

telefon: 76-724-41-60

SĘDZIOWIE DIECEZJALNI:

ks. mgr-lic. Grzegorz ROPIAK

SĘDZIOWIE DIECEZJALNI:

ks. dr Krzysztof CIPIOR

Dokumenty do pobrania