Czym jest Sąd Kościelny?

Sądy kościelne funkcjonują w oparciu o prawodawstwo kościelne. Głównym aktem jest Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jedna z jego części (Księga VII) poświęcona jest w całości procesom. Trzeba jednak pamiętać, że sądy kościelne zajmują się kwestiami spornymi, które ściśle dotyczą spraw wspólnoty Kościoła i jego członków. Istnieje tym samym jasna granica pomiędzy porządkiem prawnym kościelnym i świeckim. Sądownictwo kościelne rozpoznaje zatem tylko te sprawy, które dotyczą rzeczy duchowych i z nimi związanych a także przekroczenie ustaw kościelnych, ustalanie winy i wymierzanie kar kościelnych. W praktyce jednak sądy kościelne w przeważającej większości zajmują się sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W tym zakresie sądy kościelne funkcjonują także w oparciu o Instrukcję procesową Dignitas connubii z 2005 r.

Wiceoficjał 

ks. mgr-lic. Tadeusz Żurek

wiceoficjał

tel. 76-724-41-61

Sędziowie diecezjalni

ks. mgr-lic. Jan Wojciechowicz

sędzia diecezjalny

ks. mgr-lic. Grzegorz Ropiak

sędzia diecezjalny

ks. mgr-lic. Tadeusz Żurek

sędzia diecezjalny

ks. dr Krzysztof Cipior

sędzia diecezjalny

Obrońcy węzła małżeńskiego

ks. mgr-lic. Tomasz Kwiecień

obrońca węzła małżeńskiego

tel. 76-724-41-64

mgr-lic. Dariusz Drozdowski

obrońca węzła małżeńskiego

dr Urszula Wasilewicz

obrońca węzła małżeńskiego

Adwokaci 

dr hab. Anna Słowikowska

adwokat

ks. dr Józef Lisowski

adwokat

dr Ernest C. Bodura

adwokat

tel. 509-591-392

e-mail: ernest.bodura@adwokatura.pl

Rzecznik sprawiedliwości

ks. mgr-lic. Tomasz Kwiecień

rzecznik sprawiedliwości

tel. 76-724-41-64

X