W lipcu i sierpniu Sąd Kościelny czynny w godzinach 9.00-13.00.

W dniach 8-17 sierpnia Notariat Sądu Kościelnego będzie nieczynny.

Czym jest Sąd Kościelny?

Sądy kościelne funkcjonują w oparciu o prawodawstwo kościelne. Głównym aktem jest Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jedna z jego części (Księga VII) poświęcona jest w całości procesom. Trzeba jednak pamiętać, że sądy kościelne zajmują się kwestiami spornymi, które ściśle dotyczą spraw wspólnoty Kościoła i jego członków. Istnieje tym samym jasna granica pomiędzy porządkiem prawnym kościelnym i świeckim. Sądownictwo kościelne rozpoznaje zatem tylko te sprawy, które dotyczą rzeczy duchowych i z nimi związanych a także przekroczenie ustaw kościelnych, ustalanie winy i wymierzanie kar kościelnych. W praktyce jednak sądy kościelne w przeważającej większości zajmują się sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W tym zakresie sądy kościelne funkcjonują także w oparciu o Instrukcję procesową Dignitas connubii z 2005 r.

Wiceoficjał 

ks. mgr-lic. Tadeusz Żurek

wiceoficjał

Sędziowie diecezjalni

ks. mgr-lic. Jan Wojciechowicz

sędzia diecezjalny

ks. mgr-lic. Grzegorz Ropiak

sędzia diecezjalny

ks. mgr-lic. Tomasz Kwiecień

sędzia diecezjalny

ks. mgr-lic. Tadeusz Żurek

sędzia diecezjalny

ks. dr Krzysztof Cipior

sędzia diecezjalny

Obrońcy węzła małżeńskiego

mgr-lic. Dariusz Drozdowski

obrońca węzła małżeńskiego

dr Urszula Wasilewicz

obrońca węzła małżeńskiego

Adwokaci 

dr hab. Anna Słowikowska

adwokat

ks. dr Józef Lisowski

adwokat